สัญญาเพิ่มเติม AIA CI Plus

ตรวจพบโรคร้ายระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนทันที 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ