สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard)

สัญญาเพิ่มเติม AIA H&S Extra (new standard)

ให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหมดห่วงเรื่องค่ารักษาตัวหากเจ็บป่วยอุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

ตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ