สัญญาเพิ่มเติม HB

รายได้ไม่สะดุดแม้นอนเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ชดเชยตามวันที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล ด้วยค่าชดเชยรายวันสูงสุดถึง 10,000 บาทต่อวัน

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 60 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

6 - 55 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ