สัญญาเพิ่มเติมAIA Health Cancer

คุ้มครองโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง นอนโรงพยาบาลรับค่าชดเชยรายวัน เสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรงรับเงินก้อน

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ