สัญญาเพิ่มเติมMulti- Pay CI Plus , Total care

สัญญาเพิ่มเติมMulti- Pay CI Plus , Total care

คุ้มครองโรคร้ายแรง ครอบคลุมทุกระดับการเจ็บป่วย รวมถึงการเจ็บป่วยรุนแรง และดูแลไปตลอดแม้ในยามฟื้นฟูร่างกาย

ระยะเวลาคุ้มครอง

AIA Multi-Pay CI คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
AIA Total Care: CCB คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี
AIA Total Care: MIB คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี*

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในโบรชัวร์

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ