AIA Life protector 70

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่คุณรัก รวมถึงผู้ต้องการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว มอบความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี ชำระเบี้ยถึงอายุ 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 70 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

18 - 60 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ