เทคโนโลยีและอุปกรณ์อัติโนมัติสำหรับช่วยจัดการคลังสินค้า
About Topcooling
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อปคลูลิ่ง ได้เริ่มเปิดธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านความเย็น และจัดการก่อสร้างผนังห้องเย็นทุกประเภทในปี พ.ศ.2537 โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
เราเป็นผู้นำด้านงานห้องเย็น โดยสั่งสมประสบการณ์มามากกว่า 30 ปีจากรุ่นพ่อ เรา Topcooling มุ่งมั่นให้บริการในด้านการให้คำแนะนำ การออกแบบ และการผลิตติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป และห้องเย็นฝังประกอบเร็วแบบครบวงจร

Develop a cold chain system for future sustainability

our products
our partners