จะโสดสนิทต้องคิดเรื่องเงิน

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มในการใช้ชีวิตโสดมากขึ้น เพราะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และการอยู่คนเดียวไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเท่ากับคนที่มีครอบครัว ทำให้อาจจะมีการละเลยการวางแผนการเงินเพื่อชีวิตในวัยเกษียณไป

สำหรับผู้ที่จะใช้ชีวิตโสดก็ต้องเริ่มเตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ชีวิตวัยเกษียณไม่ลำบาก จะต้องวางแผนการเงินไว้อย่างไรบ้าง

1. ออมเงิน ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะใช้เงินหลังเกษียณเดือนเท่าไร จากนั้นประเมินว่าตัวเองจะมีอายุอีกกี่ปี เช่น จะใช้เดือนละ 20,000 บาท (240,000 บาทต่อปี) สมมติว่าเกษียณอายุ 60 ปีและจะมีอายุ 85 ปี แสดงว่ามีชีวิตหลังเกษียณ 25 ปี (วิธีคิด 240,000 x 25 = 6,000,000 บาท) ดังนั้นต้องเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย 6 ล้านบาท รวมถึงต้องมีเงินสำรองสำหรับรักษาตัวในวัยเกษียณ

2. วางแผนภาระหนี้สิน เช่น บัตรเครดิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ามือถือ เป็นต้น โดยการจดบันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน เพื่อตรวจสอบว่ามีรายจ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นและลดรายจ่ายในส่วนนั้นลง อาจจะทำให้มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

3. เงินสำรองฉุกเฉิน ในแต่ละเดือนต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ จะได้มีเงินสำหรับใช้รักษาตัวในยามจำเป็น

4. เงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หลังจากจัดการกับเงิน 3 ก้อนแรกได้แล้วส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างสบายใจมากขึ้น

และเพื่อให้ชีวิตวัยเกษียณของคุณมั่นคงมากขึ้น เอไอเอ บำนาญ มั่นคง (บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้) ตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายการออมและเงินบำนาญไว้ใช้ในยามเกษียณด้วยเงินบำนาญอัตราสูงสุด 6.25% ของมูลค่าบำนาญตั้งต้น ชีวิตหลังเกษียณที่คุณออกแบบเองได้

ให้เราได้ดูแลคุณ

สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต คุณเนตรทิพย์ อัครมโนไพศาล