AIA FINANCIAL ADVISOR

รับสมัครตัวแทน

aia fa standard

เป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพ

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 50 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี*

ออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน หรือไม่เคยออกรหัสกับเอไอเอมาก่อน

กรณีกลับเข้ามาร่วมงานใหม่ (Rejoin) ต้องมีระยะมากกว่า 5 ปีโดยคำนวณจากวันสิ้นสุดสัญญาตัวแทนครั้งล่าสุดเทียบกับวันที่เข้าโครงการ FA

*กรณีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 120,000 บาท

aia fa prime

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับคนทำงานที่มีประสบการณ์ และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินโดยมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับสากล “MDRT”

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 50 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License)**

ออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน*** หรือไม่เคยออกรหัสกับเอไอเอมาก่อน

กรณีกลับเข้ามาร่วมงานใหม่ (Rejoin) ต้องมีระยะมากกว่า 5 ปีโดยคำนวณจากวันสิ้นสุดสัญญาตัวแทนครั้งล่าสุดเทียบกับวันที่เข้าโครงการ FA

*กรณีมีประสบการณ์ทำงานไม่ถึง 2 ปี ต้องจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และต้องมี IC License ตั้งแต่แรกเข้า
**หากไม่มี จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
***ยกเว้นตัวแทน LA ELITE ที่ผ่านการเปลี่ยนสถานะ

ตัวอย่างความสำเร็จของตัวแทน

อดีต Banker ที่เลือกทิ้งงานมั่นคง รถประจำตำแหน่งและคนขับรถ มาสู่การเป็น FA Prime เพราะอยากมีเวลาให้กับครอบครัว

Online Meeting
กรุณาล็อคอินเพื่อเข้าร่วม Online Meeting ของเรา
สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password กรุณาติดต่อได้ที่ Line@aianatetip

หลักสูตรอบรม เพิ่มศักยภาพ

เครื่องมือดิจิทัลช่วยทำงาน

ไม่มีเพดานรายได้ โบนัสรายไตรมาส รายปี

แผนรับรองรายได้ขั้นต่ำ

ท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี

Extra bonus สูงสุด 5 ล้าน