บันทึกสลักหลัง AIA CI Top Up

ให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้น ด้วยการเติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะ เพิ่มความคุ้มครอง 18 โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน -70 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ