ประกันชีวิตแบบกำหนดระยะเวลา – Term

ประกันชีวิตแบบกำหนดระยะเวลา – Term

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต และเลือกช่วงเวลาของความคุ้มครองที่ต้องการได้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก รวมถึงสร้างหลักประกันให้ครอบครัว

ระยะเวลาคุ้มครอง

5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

20 - 59 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ