รู้หรือไม่? คนไทยมากกว่า 14 ล้านคน กำลังเผชิญกับโรค NCDs ซึ่งมากกว่า 4.8 ล้านคน เป็นโรคเบาหวาน

ทั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.3 ล้านคนในปี 2583 โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรค NCDs นั่นคือ “พฤติกรรมการบริโภคอาหาร”

โรค NCDs หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกาย ความเครียด และการไม่ค่อยออกกำลังกาย รวมไปถึงพฤติกรรมการกิน โดยจะมีการ สะสมอาการอย่างช้า ๆ และต่อเนื่อง หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะยิ่งทำให้เกิดการเรื้อรังของโรคตามมา โรคในกลุ่ม NCDs ที่มีอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงสุด  6 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง

เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตแบบไม่ระวัง อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่าง NCDs ได้ และอาจรุนแรงกลายเป็นโรคร้ายแรงได้ในที่สุด ดังนั้นวันนี้ เอไอเอ ขอให้ความคุ้มครองคนไทยแบบจัดเต็มด้วยประกัน AIA CI ProCare แบบประกันภัยหลักที่คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง

ประกันชีวิต AIA CI ProCare  คุ้มครองแบบจัดเต็ม ผลประโยชน์รวมสูงสุด 1,000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง-ระดับต้นถึงระดับปานกลาง

รับผลประโยชน์ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*

  • เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง

รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**

กรณีรักษาตัวใน ICU ติดต่อกัน 5 วัน รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (1)

  • ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ รับความคุ้มครองเพิ่มสำหรับ 8 โรคร้ายแรงสำคัญที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต (2)

รับเงินก้อนแรก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและรับเงินรายเดือน 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยนานสูงสุด 60 เดือน รวมรับผลประโยชน์สูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สรุปจุดเด่นที่น่าสนใจของ AIA CI ProCare ที่ไม่ควรพลาด!

  • วางแผนง่าย เบี้ยฯ คงที่ อายุมากขึ้นแต่เบี้ยฯ ไม่ขึ้นตาม ชำระต่อเนื่องเพียง 20 ปี แต่รับความคุ้มครองไปยาว ๆ จนถึงอายุ 99 ปี
  • ไม่จ่ายเบี้ยฯ ทิ้ง จะป่วยหรือไม่ป่วยก็ได้รับผลประโยชน์ เป็นทั้งประกันชีวิตและประกันโรคร้ายแรงในตัวเดียว·        คุ้มครองครอบคลุมทั้งในกรณีป่วยโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และระดับรุนแรง, กรณีเข้า ICU ติดต่อกัน 5 วัน (1) และกรณีเจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (2)

สนใจทำประกัน เอไอเอ กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับคุณ

ให้เราได้ดูแลคุณ

สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต คุณเนตรทิพย์ อัครมโนไพศาล