สัญญาเพิ่มเติม AIA HB Extra

คลายกังวลเรื่องการขาดรายได้ในวันที่คุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รับค่าชดเชยรายวัน รวมทั้งกรณี Day Case

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี ต่ออายุถึง 79 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ