สัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่จะคอยเป็นเกราะคุ้มครองในวันที่คุณทุกข์กาย แต่คุณจะไม่ทุกข์ใจประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่จะคอยเป็นเกราะคุ้มครองในวันที่คุณทุกข์กาย แต่คุณจะไม่ทุกข์ใจ

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 99 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

6-75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ