สัญญาเพิ่มเติม AIA TPD

ให้คุณรับเงินก้อนไว้พร้อมดูแล หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ