สัญญาเพิ่มเติม AIA WPCI

เป้าหมายทางการเงินจะไม่สะดุดหยุดลง แม้ในวันที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงก็มั่นใจ ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา

ระยะเวลาคุ้มครอง

เลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ตามแบบประกันภัยหลัก

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

16 - 75 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ