สัญญาเพิ่มเติม Lady Care& Lady Care Plus

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะในสตรีที่พบบ่อย ค่าเบี้ยประกันคุ้มค่า ความคุ้มครองสูง

ระยะเวลาคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 70 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

16 - 60 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ