เงิน 5 ก้อนในการวางแผนครอบครัว

5วิธีวางแผนการเงินครอบครัว

เมื่อสร้างครอบครัวร่วมกันแล้ว การพูดคุยวางแผนการเงินของครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เข้าใจและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ก้อนที่1 เงินฉุกเฉิน

เปิดบัญชีแยกเก็บไว้เป็นออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

ก้อนที่2 เงินดูแลคนในครอบครัว

ควรมีเงินสำหรับดูแลพ่อแม่ ยามเจ็บป่วย และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูก

ก้อนที่3 หนี้สิน

ควบคุมหนี้ไม่ให้เกิน40%ของรายได้ เพื่อไม่ให้กระทบกับเงินส่วนอื่นๆ

ก้อนที่4 เงินเกษียณ

ให้คาดการณ์อายุขัยของตนเองเพื่อคำนวณเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ

ก้อนที่5 เงินสำหรับประกัน

สร้างเกราะป้องกันด้วยประกันชีวิต หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ก็มีเงินประกัน

ให้เราได้ดูแลคุณ

สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต คุณเนตรทิพย์ อัครมโนไพศาล