เปิดไทม์ไลน์ กฏหมายสมรสเท่าเทียม

ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน และเป็นประเทศที่ 3 ในทวีปเอเชีย ที่มีกฎหมายรองรับการสมรสเท่าเทียมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) ต่อจากประเทศเนปาล และไต้หวัน

เมื่อที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) มีมติ “เห็นชอบ” ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

สำหรับประเด็นของกฎหมายสมรสเท่าเทียม มีดังนี้

  • สมรสเท่าเทียม หมั้นและสมรสได้โดยไม่จำกัดเพศ
  • สมรสเท่าเทียม เปลี่ยนจากชายและหญิงเป็นบุคคล เปลี่ยนจากสามีภริยาเป็นคู่สมรส เพื่อให้สิทธิ หน้าที่ และสวัสดิการ เทียบเท่ากับชายหญิง
  • เปลี่ยนอายุการหมั้นและการสมรสจากอายุ 17 ปี เป็น 18 ปี
  • สมรสเท่าเทียม รวมการแก้ไขเหตุแห่งการฟ้องหย่าให้ครอบคลุมและคุ้มครองถึงทุกเพศ
  • สมรสเท่าเทียม ในกรณีหญิงสมรสหญิงที่หย่าจากกันแล้ว ไม่จำเป็นต้องรอ 310 วันเพื่อจดทะเบียนสมรสใหม่
  • สมรสเท่าเทียมในมาตรา 67 กำหนดให้บรรดากฎหมายอื่นใดประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดที่มีคำว่าสามีภริยาหรือสามีหรือภริยาให้หมายถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนตามการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในครั้งนี้

จากนี้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย และจะมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป มีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทย และเป็นการยืนหยัดต่อความหลากหลายทางเพศ

“สมรสเท่าเทียม” ก็เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่รองรับว่าชีวิตของ LGBTQIA+ ในฐานะคู่สมรสนั้นจะมีหลักประกันร่วมกันในการใช้ชีวิต การดูแลทรัพย์สิน หรือสามารถเซ็นยินยอมการรักษาพยาบาลของอีกฝ่ายได้ ซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้ว่า ในกรมธรรม์ประกันสามารถระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็น “คู่ชีวิต” หรือ “หุ้นส่วนชีวิต” ทั้งนี้ อาจมีการเรียกให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสายเลือดเดียวกัน ดังนั้น คู่รัก LGBTQIA+ สามารถวางแผนทำประกันไว้ดูแลทั้งตัวเองและคู่ของเราในวันที่เราจากไป ด้วยประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง ตัวช่วยการออมในรูปแบบประกัน

AIA Protection 65 (Non Par)

  • ออมง่าย ส่งสบาย ทยอยชำระเบี้ยฯ ได้จนถึงอายุ 65 ปี
  • หมดห่วงเรื่องชีวิตหลังเกษียณ ให้คุณมีเงินใช้ยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี 
  • รับเงินคืนแบบขั้นบันไดตั้งแต่อายุ 65 – 98 ปี และเงินครบกำหนดสัญญาเมื่ออายุครบ 99 ปี รวมสูงสุด 760% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ใช้ลดหย่อนภาษีได้

สนใจทำประกัน AIA Protection 65 (Non Par) กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับคุณ

ให้เราได้ดูแลคุณ

สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต คุณเนตรทิพย์ อัครมโนไพศาล