แผนประกันภัยกลุ่ม เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค (Flexi pack)

แผนประกันภัยกลุ่ม เฟล็กซ์ซี่ แพ็ค (Flexi pack)

แผนประกันภัยกลุ่มแบบสำเร็จรูปที่เพิ่มความยืดหยุ่น ให้นายจ้างเลือกความคุ้มครองตามความต้องการที่หลากหลายของแต่ละองค์กร และปรับเปลี่ยนวงเงินผลประโยชน์ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 - 64 ปี

สำหรับองค์กรขนาด

5-149 คน หรือ 5-49 คน (กรณีมีความคุ้มครองประกันสุขภาพ)

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ