AIA 20 Pay Life (Non Par)

เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นการทำประกันชีวิตเพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน จึงเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน – 70 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ