แบบประกัน CI ProCare

ประกันชีวิตวางแผนชีวิตได้อย่างโปรด้วยเบี้ยฯ คงที่ คุ้มครองยาวนาน 99 ปี ครอบคลุมโรคร้ายแรงทุกระดับการเจ็บป่วย ไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ ทิ้ง

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุครบ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน – 60 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ