AIA Issara Plus Prestige (Unit linked)

โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า พร้อมความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงผ่านทางกองทุนรวมที่ได้รับการเลือกสรรโดยเอไอเอ อีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนสินทรัพย์ล่วงหน้า เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)*

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 70 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ